AB Bilgi Notları

 • Finlandiya Tekstil ve Moda Birliği’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kitabı
 • Avrupa Birliği Elyaf İsimleri Yönetmeliği Bilgi Notu
 • Avrupa Birliği Menşe Etiketleme Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu
 • Avrupa Birliği Biyosidal Ürünlerin Piyasaya Sürülmesi ve Kullanılması Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu
 • Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu
 • Avrupa Birliği Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Hakkında Bilgi Notu
 • Avrupa Birliği 2020 Strateji Belgesi
 • AB Tekstil Ve Hazırgiyim Sanayi Haziran 2010 Kısa Dönemli İş İstatistikleri (2010- İlkyarı)
 • Taklitçilikle Mücadele Ticaret Anlaşması(ACTA) Müzakereleri
 • Avrupa Birliği Tekstil Ve Hazırgiyim Endüstrisi Kısa Dönemli Sanayi İstatistikleri (2010 İlkyarı)
 • Ecolabel Etiketleme Sistemi Hakkında Bilgi Notu
 • Avrupa Birliği Tekstil Ve Hazırgiyim Endüstrisi Kısa Dönemli Sanayi İstatistikleri (Ocak 2010)
 • Avrupa Birliği Lizbon Anlaşması
 • Avrupa Birliği EORI(Ekonomik Operatör Kayıt Ve Tanımlama Sistemi) Numarası
 • Topluluk Çerçevesinde Küresel Ekonomik Krize Karşı Alınan Geçici Devlet Yardımları Önlemleri
 • Düzenleyici Etki Analizi - İstanbul Semineri
 • Avrupa Birliği’ne İlişkin Çeşitli Konularda Faydalı Bilgiler İnternet Siteleri
 • AB’nin ithalat gümrük vergileri
 •  

  BU BÖLÜMDE YERALAN VE GENEL SEKRETERLİĞİMİZ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLARDAN KAYNAK GÖSTERİLMEDEN ALINTI YAPILAMAZ. RAPORLARIN TAMAMININ VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN YAYINLANMASI VE KULLANILMASI HALİNDE GENEL SEKRETERLİĞİMİZDEN YAZILI İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.