PROJELER

Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projeleri (UR-GE)

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığının 2010/8 sayılı Tebliğinin kapsamında desteklenen sektörel kümelenme projeleridir. İDMİB üyesi firmalarımızın, ihracatlarını geliştirmeye ve sürdürülebilir kılmaya yönelik olarak hayata geçirilmiş olan üç ayrı proje mevcuttur. Bu projelerimiz; Saraciye Sektöründe Yeni Pazarlar Yeni Hedefler UR-GE Projesi (17.URGE.011), Deri Konfeksiyon Sektöründe Yeni Pazarlar Yeni Hedefler UR-GE Projesi (17.URGE.012), Ayakkabı Sektöründe Yeni Pazarlar Yeni Hedefler UR-GE Projesi (17.URGE.014) dir.

Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgilendirme Merkezi

Deri ve Deri Ürünleri sektörünün en fazla ihracatçı üyesine sahip organizasyonu olarak, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği deri, ayakkabı, konfeksiyon ve saraciyeden oluşan tüm alt sektörlerin desteği ile "Yetkin Belgeli İşgücü İstihdamında Çözüm Ortaklığı" projesini hayata geçirmiştir. 27 ay süren deri ve deri ürünleri Voc-Test Merkezi Projesi; sektördeki çalışanların MYK onaylı sertifikalarla belgelendirilmesiyle tüm sektörün yeterlilikleri sertifikalarla kanıtlanmış işgücüne kavuşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

DEZDEM

Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, ÇSGB Genel Müdürlüğünün Operasyon Yararlanıcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Program Otoritesi ve ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın Sözleşme Makamı (İKG PRO) olduğu Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Sektöründe MEsleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi Hibe Programı kapsamında yer alan ve İDMİB, TASK tarafından uygulanan DEZDEM projesi.
PAYLAŞ