2019-2020 Yılları Olağan Genel Kurullara Çağrı

İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİ İÇİN OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

                                                                                                                

              Sayın Üyemiz,

Birliklerimizin yönetim kurulları kararları doğrultusunda olağan genel kurul toplantıları ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantılar için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar çoğunluk aranmaksızın Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgileri ve teşriflerini önemle rica olunur.                        

 

 

G Ü N D E M

a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,

b) Başkanlık divanının seçilmesi,

c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

ç) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

d) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

e) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,

f) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

g) Dilekler.

1. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ

06.04.2021 Salı Saat 14:00

1.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK 2. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 Çarşamba Saat 16:00

TEMSİLCİ /KATILIM BİLDİRİM YAZISININ KABULÜNÜN SON GÜNÜ 01.04.2021 Perşembe Saat 17:30'a kadar   
TOPLANTILARIN YERİ Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL'dur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.idmib.org.tr internet adresimizden ulaşabileceğiniz gibi 0212 4540253, 0212 4540235 ve 0212 4540232 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

 

Ek:

1) Bilgi Notu (3 Sayfa)

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)

3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)

4) Genel Kurul Takvimi (1 sayfa)

 

PAYLAŞ