2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavir Derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesinin, sektörün de görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıklarınca onaylanarak uygulamaya konulduğu belirtilmektedir.

 

Bu itibarla, 2022 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin görüşler ile varsa uygulamada ortaya çıkan sorunların 11.10.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar idmib@itkib.org.tr  adresine iletilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.  

 

Ek.1- Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Karşılaştırmalı Tablo

Ek.2- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Karşılaştırmalı Tablo

PAYLAŞ