AB İle AEO Alanında İşbirliği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ticaretin kolaylaştırılması hedefi doğrultusunda Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların uluslararası tanınırlığının önemli bir unsuru olan Karşılıklı Tanıma Düzenlemelerinin tesisi amacıyla, diğer ülke gümrük idareleri ile Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Karşılıklı Tanıma düzenlemelerine yönelik müzakere ve çalışmaların sürdürülmekte olduğu ve bu kapsamda stratejik eylem planı hazırlanması çalışmalarının ilgili birimlerin katkılarıyla yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında AEO Karşılıklı Tanıma Anlaşması 1. İstikşafı Teknik Toplantısı'nın 21-22 Ekim 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiş olduğu, o dönemde ilerleme kaydedilmemiş olması nedeniyle anılan görüşmelerin ardından AB tarafından Türkiye'de süreç ilerledikten sonra görüşmelere devam edilmesinin uygun olacağının iletildiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, AEO alanında ülkemizin kaydettiği gelişmeler çerçevesinde, sürecin yeniden başlatılabilmesi amacıyla AB ile AEO karşılıklı tanıma düzenlemesi alanında işbirliği yapılmasına yönelik ülkemiz görüşlerinin, 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi'nin 50'nci toplantısı vesilesiyle AB Makamları nezdinde gündeme getirilebileceğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile AB arasında AEO karşılıklı tanıma mekanizmasının tesisine yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere AB AEO sistemi ve AB ile dış ticaretimizin yapısı, işleyişi, ülkemize etkisi, rekabet koşulları vb. konulardaki olabilecek Birliğiniz görüş ve önerilerinin 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar deri@itkib.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ