Birleşik Arap Emirlikleri'nden İş Kadınlarının Ziyareti

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren iş kadınlarından oluşan bir grubun 16-20 Ocak 2022 tarihlerinde İstanbul'u ziyaret edecekleri ve bu kapsamda kozmetik, takı, aksesuar, hazır giyim ve deri ürünleri (ayakkabı, çanta vs.) sektörlerindeki öncelikli olarak kadın işletmelerinin ve ilgili firmaların üretim tesislerinin de ziyaretini yapmak istedikleri belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda ilgili grup için 18 Ocak 2022 Salı günü Meclislerince bahsi geçen sektörlerde üretim yapan, öncelik kadın işletmelere verilecek şekilde, fabrika/üretim tesisi ziyaretleri organize edilecektir. Bu kapsamda ilgili sektörlerde faaliyet gösteren ve bahsedilen grubu ağırlamak isteyen firmalarımızın 12 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar  idmib@itkib.org.tr e-posta adresine bilgi vermesi beklenmektedir.  

 

Kadın İşletmesi Tanımı:

  • Ortaklardan birinin kadın olması ve bu ortağın aynı zamanda şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili olması veya,
  • Şirketi münferiden temsile ve ilzama yetkili olan müdürlerden birinin kadın olması veya,
  • Şirket müdürleri şirketi müştereken temsile ve ilzama yetkili iseler müdürlerin çoğunun kadın olması veya,
  • Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) kadın olması gereklidir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

PAYLAŞ