Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Taslağı görüşe açıldı / Süreli

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, 7223 sayılı Kanunun uygulama  yönetmeliklerinden "Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Taslağı" hazırlanmış olduğu ve bahse konu Taslağa ve gerekçesine https://ugdgm.ticaret.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabileceği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, bahse konu yönetmelik taslağı hakkında görüş bildirmek isteyen üyelerimizin ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu”nu doldurarak  13 Ekim 2020 Salı günü mesai bitimine kadar  idmib@itkib.org.tr  e-posta adresine iletmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Ekler:

  1. Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Taslağı
  2. Taslak Gerekçesi
  3. Görüş Bildirme Formu
PAYLAŞ