EİT Ticaret Fuarı Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatından (EİT) alınan bir yazıya atıfla, 2021 yılı Ağustos ayının üçüncü haftasında Kabil'de yer alan Darul Aman Sarayında Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Afganistan Odalar Federasyonu, Yatırım Kolaylaştırma Birimi ve ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile 4. EİT Ticaret Fuarının düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Anılan fuarda 250 (iki yüz elli) adet stant kurulmasının planlandığı ve EİT üyesi ülkelere 5 (beş) ila 20 (yirmi) adet stant alanı tahsis edileceği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, anılan fuara yönelik katılım talebi bulunan firmalarımızın 17 Haziran 2021 tarihine kadar idmib@itkib.org.tr adresine bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,

 

PAYLAŞ