Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğ (İhracat:2019/6) 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

Mezkûr Tebliğ ile uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve araç tip onay belgesine birlikte haiz ihracatçıların anılan Tebliğ'de belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları'nda bulunan eşyayı ihracatı halinde 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ