Elektronik Sanayi Sicil Belgesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Sanayi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemiz sanayisinin takip edilmesi, sanayi politikası, sanayi stratejisi ve sektörel stratejilerin belirlenmesi, yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi gibi bir çok alanda ihtiyaç duyulan verilerin toplanması amacıyla çıkarılan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlıklarınca sanayi işletmelerinin kayıtlarının tutulduğu bildirilmektedir. Ayrıca, kayıt işlemlerinin yerinde hizmet anlayışı çerçevesinde 81İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden elektronik ortamda yürütüldüğü ifade edilmektedir.

 

Bu doğrultuda, SSBS'de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibariyle artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.

 

Elektronik Sanayi Sicil Belgesinin (e-belge) formatı, doğrulama alanları ve güncellemeye ilişkin açıklamaları Ek'teki dosyada bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Sanayi Sicil Belgesi Formatı ve Doğrulama Alanları

PAYLAŞ