Elektronik Tebligat Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz;

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20nci maddesiyle, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi uyarınca Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin olarak yürütülen teknik çalışmaların tamamlandığı ve sistemin 05/11/2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı belirtilmektedir.

 

Bahsekonu yazıda devamla, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kurmuş olduğu e-Tebligat Sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı ile gönderilen tebligatların, İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr)/ “Diğer Kurum Tebligatları” ve İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr)/ E-TEBLİGAT bölümünde sunulacağı ve Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen belgelerin, muhatabı tarafından her iki sistem üzerinden de görüntülenebileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

PAYLAŞ