ETSG Sektör Duyurusu Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I Daire Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda bildirildiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

 

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı'na en geç 01/11/2021 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için ekteki 2021/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir.

Ayrıca firmalar tarafından, listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Hammadde ve Ara mamul sektörleri için:

Muhammet HARTAVİ - Uzman

Tel: 0 312 204 95 84

Email: hartavim@ticaret.gov.tr

 

Özge SEZGİN - Uzman

Tel: 0 312 204 99 25

Email: sezgino@ticaret.gov.tr

 

Elektronik ve makina sektörleri için:

Fundagül BACI - Uzman

Tel: 0 312 204 91 46

Email: bacif@ticaret.gov.tr

 

Ek.1- 2021/18 Sayılı İthalat Tebliği

Ek.2- List of suspensions and quotas_cycle

PAYLAŞ