Gürcistan Kapıları Eylem Planı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN'ın katılımlarıyla 1 Mart 2019 tarihinde Sarp Gümrük Kapısı'nın açılışının gerçekleştirildiği ve Gürcistan ile ülkemiz arasındaki ulaşım ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla Gürcistan kapılarına yönelik bir çalışma grubu ile eylem planı oluşturulmasının hedeflendiği bildirilmekte, bu kapsamda eylem planında bulunmasında fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin bildirilmesi istenmektedir. Söz konusu eylem planının oluşturulmasını teminen eylem planında bulunmasında fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 13:00'a kadar ekte yer alan taslağa işlenerek deri@itkib.org.tr adresine bildirilmesi rica olunur.

Saygılarımızla

Ek: Gürcistan Kapıları Eylem Planı

PAYLAŞ