Hong Kong Fuarları Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan, Hong Kong (HK) Ticaret Ataşeliği'ne atıfla alınan bir yazıda, HK Hükümetince 2020-2021 Bütçesi ve bütçe dışı tedbir paketleri kapsamında yürürlüğe konulan önlemler çerçevesinde, HK ile ülkemiz arasındaki işbirliği imkanlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, fuar organizasyonlarına dair tedbirler aşağıda sıralanmıştır.

  1. HK Hükümeti, HK'da resmi niteliği haiz çatı kuruluş konumunda olan ve pek çok fuarın ana organizatörü konumundaki HK Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından düzenlenecek tüm fuarlarda, fuar alanlarının tümünü (Hong Kong Convention and Exhibiton Centre ile Asia World Expo) koşul gözetmeksizin, ana organizatör HKTDC'ye ücretsiz tahsis etmiştir.
  2. HK Hükümeti, HKTDC'nin organize ettiği fuarları desteklemek amacı ile, fuar alanını ücretsiz tahsis etmenin yanı sıra, 2020 yılı süresince düzenlenecek tüm fuarlarda, yerli/yabancı katılımcı ayırımı yapmaksızın stand açan tüm katılımcılara, azami 10.000 (1.280 ABD Doları)HKD üst sınırı dikkate alınmak sureti ile, katılım ücretinin yarısı kadar destek sağlamayı taahhüt etmiştir.
  3. HK Hükümeti, HKTDC dışında, HK'da faaliyet gösteren veya organizasyon yapan tüm ana organizatör şirketlere “400'ün üzerinde stand alanı bulunan ve katılımcıların en az yarısının yabancı olduğu” fuar düzenlenmesi şartı ile, fuar alanlarının tümünü (Hong Kong Convention and Exhibiton Centre ile Asia World Expo) ücretsiz tahsis etmiştir.
  4. HK'daki diğer ana organizatör şirketlere de, şarta bağlı olarak, ücretsiz tahsis sağlamakla birlikte, bu şirketlerin davet edeceği katılımcılara stand ücretlerinde nakdi destek sağlanması HK Hükümeti tarafından öngörülmemiştir.
  5. Katılımcılar açısından, HKTDC organizasyonunda düzenlenecek fuarların, diğer ana organizatör şirketler tarafından gerçekleştirilecek fuarlara kıyasla, (diğer ana organizatörlerin, HKTDC'nin sunduğu teşviklere benzer bir indirim sağlamayacağı varsayımı ile) maliyet avantajının olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

PAYLAŞ