İhracat İşlemlerine İlişkin Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliğinden iletilen bir yazıda, ülke olarak taraf olduğumuz, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) kapsamında, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere, yurt dışına gönderilen ürünlerin bu standartlar kapsamında iadeleri ile geri bildirimlerine bağlı olarak ihracatçılarımızın mağdur olmamaları ve ülkemiz ekonomisinin zarar görmemesi amacıyla, uygulamada bulunan 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliğin kaldırıldığı, 25.5.2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğin yürürlük tarihinin ise 1.1.2020 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 1.1.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve söz konusu ihracat işlemlerinde ihracatçılarımıza önemli sorumluklar ve yaptırımlar yükleyen yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği anda karşılaşılabilecek zorluklar ile mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla ihracatçılarımızın ve ahşap ambalaj malzemeleri üreticilerimizin katılımında 28.11.2019 Perşembe günü 14:00-17:00 saatleri arasında Kocaeli Ticaret Odası'nda (İzmit Fuar içi) eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılacağı da ayrıca belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

PAYLAŞ