İlave İstihdam Teşvik Süresi Uzatıldı!

Sayın Üyemiz,

 

02/12/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı Cumhurbaşkanı Kararına göre İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Corona virüs salgınında kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğine normalleşme desteği adı verilmektedir. Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış; 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarılmıştır.

 

İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecektir.

 

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviklere ilişkin de düzenleme yapılmış; bu teşvikin süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır.

 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Kararlara;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-16.pdf,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-17.pdf,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-18.pdf

 

adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ