İstanbul Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele Destek Çağrısı

İstanbul Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadelede 51 Milyon TL Destek Veriyor

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” açıklamış olup, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle ilana çıktığı programda üç ana öncelik hedeflenmektedir:

  • Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,
  • Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalar,
  • Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi.

Temel öncelikler ile birlikte İSTKA'nın önerdiği ana faaliyet alanları da program içerisinde yer almaktadır:

  • Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması,
  • Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için kâr amacı güden işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması,
  • Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi,
  • Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması,
  • İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması.

Program kapsamında yeni ekipman ve danışmanlık vb. hizmetlerin alımı, personel giderleri ve küçük ölçekli inşaat giderleri uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Mali destek programında destek limiti minimum 200.000 TL, maksimum 2.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için hibe destek oranı %100, kar amacı güden işletmeler için ise bu oran %50 olarak açıklanmıştır.

Proje uygulama süresi 3 ay ile sınırlandırılan programın son başvuru tarihi 30.04.2020 saat 17.00 olarak belirlenmiştir, ancak başvuru son tarihi beklenmeden gelen tüm proje başvuruları 3 iş günü içerisinde değerlendirilecek ve onaylanması halinde uygulamaya geçecektir. 

Program ilgili daha fazla bilgi https://www.istka.org.tr/duyurular/covid-19-ile-mucadele-ve-dayaniklilik-programi/ web sitesi üzerinden incelenebilmektedir.

 

PAYLAŞ