İsviçre ile Gerçekleştirilecek İstişareler Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla, önümüzdeki dönemde İsviçre ile istişareler gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ve yapılacak hazırlıklar çerçevesinde ihracatçıların bahse konu ülke pazarına girişte karşılaştıkları zorluklar ve engeller hakkında bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, bu kapsamda ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bildirilmesi istenmektedir.

Bu doğrultuda, İsviçre'ye ihracat yapan Birliğimiz üyelerinin İsviçre pazarında karşılaştıkları sorunlar ile yapılacak görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların 21 Temmuz 2020 Salı günü saat 12:00'a kadar idmib@itkib.org.tr adresine bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

PAYLAŞ