İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2020/6)

Sayın Üyemiz,

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “koagüle suni deri” ürününe yönelik olarak Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmıştı.

 

28.05.2021 tarih ve 31494 sayılı Resmi Gazete'de ise “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/18)” yayınlanmış olup, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bahse konu ürüne aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg)

5603.14

Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr'ı geçen dokunmamış mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

1,9 ABD Doları/Kg

3921.13

Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr' geçen deri taklitleri

Çin Halk Cumhuriyeti

1,9 ABD Doları/Kg

 

 

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren bilgilendirme raporu ekte sunulmakta olup, ilgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210528-5.htm linki aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilendirme Raporu için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ