Kırgızistan Çalışma Grubu Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Türk-Kırgız Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü 22 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da imzalandığı, mezkûr protokol kapsamında ikili ticarette potansiyeli olan ürünleri içeren "Potansiyel Ürünler Matrisi”nin teati edilmesi ve söz konusu ürünlerdeki tarife dışı ve teknik engellerin kaldırılmasına yönelik bir Çalışma Grubu oluşturulacağı ve söz konusu Çalışma Grubu 2020 yılının ilk çeyreğinde ilk toplantısını yapacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın Kırgızistan pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların http://bit.ly/2PRWYPj adresindeki forma işlenerek 11 Mart 2020 tarihine kadar iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

PAYLAŞ