KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tebliğ Değişikliği Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

19.08.2020  tarihli ve 31218 resmi gazetede “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

 

 

İlgili değişikliğe göre;

 

  • Tebliğ kapsamında(Madde 2) KOBİ'nin niteliğini belirleyen “yıllık net satış hasılatı rakamı” ifadesi “yıllık net satış hasılatı rakamı veya mali bilanço ” olarak değiştirilmiştir.

 

  • Tebliğ kapsamında(Madde 2)  KOBİ olma şartı için baz alınan “bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olması  ” ifadesi “yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olması” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca ilgili tutarın Merkez'in gerekli görmesi halinde, 125 milyon Türk Lirası tutarının her bir başvuru için yüzde 20'sine kadar artırabileceği eklenmiştir.

 

  • Sorgulama ücreti(Madde 4) ile ilgili olarak teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz” ifadesindeki 10 gün ifadesi 15 gün olarak revize edilmiştir.

 

  • Prim ve azami teminat tutarı(Madde-5)  ile ilgili olarak tebliğde bulunan prim oran tablosuna cironun ikinci maddenin ikinci ikinci fıkrası kapsamında arttırılması durumunda net prim ve azami teminat tutarının 100 Milyon ile 125 Milyon TL arası satış hacmi baz alınan oranlar kullanılarak hesaplanacağı dipnot olarak eklenmiştir.

 

  • Kredi limitleri(Madde 7) ile ilgili olarak tebliğdeki ilgili tabloya cironun yine ikinci maddenin ikinci fıkrası kapsamında arttırılması durumunda alıcı başına 750.000 TL azami kredi limiti sağlanacağı dipnot olarak eklenmiştir.

 

  • Komisyon ve diğer giderler(Madde-9) ile ilgili olarak sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12'den %15'e çıkarılmıştır. Söz konusu prim tutarının sigorta şirketi tarafından sigorta alıcına ödenen tutarı ise %9'dan %12'ye çıkarılmıştır.

 

  • Daha önce yürürlüğe giren geçiş hükümleri ise kaldırılmıştır.

 

Resmi gazetede yayınlanan tebliğ değişiklik linki aşağıda sunulmaktadır.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200819-4.htm

 

Tebliğ değişiklik karşılaştırma tablosu için tıklayınız.

 

Tebliğin güncel hali için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,

PAYLAŞ