Londra Türkiye Ticaret Merkezleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi'nden (TTM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/6 sayılı tebliğ kapsamında, TİM öncülüğünde ihracatçı firmalarının devlet desteğinden yararlanarak, sektörel anlamda hedefledikleri ülke ve pazarlarda 365 gün 7/24 daimi bir ofis/showroom/depo alanına sahip olmalarını ve ihracat yapmalarının ve arttırmalarının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda, TTM projesinde firmalara her yıl 1.500.000$ kira ve 300.000$ tanıtım ile 1 defaya mahsus olmak üzere ise 300.000$ tutarında tefrişat teşviği sağlandığı ve hedef ve öncelikli ülkelerden olan İngiltere/ Londra için söz konusu teşviklerin %75 oranında uygulandığı ifade edilmiştir.

2018 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde Türkiye Ticaret Merkezi olarak faaliyete geçmiş olan “London Architecture and Design Center” broşürü ekte yer almaktadır.

 

Broşür için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ