Lübnan Gümrük Vergisi Artışı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Lübnan'da 2019 yılı Bütçe Kanunu'nun 31 Temmuz 2019 tarihinde fiilen yürürlüğe girdiği bildirilerek, kamu gelirlerinin arttırılması ve yerli sanayinin korunması amacıyla temel gıda maddeleri, akaryakıt ve hammadde ile yatırım malları dışındaki tüm ürünlerin toplam ithalattaki payının yüzde 55'e ulaştığı ve bu payı aştığı durumlarda, mallara menşe ayrımı olmaksızın 3 yıl süreyle tüm ithalat üzerinden ilave %3 gümrük vergisinin uygulanmaya başlandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, KDV istisnasından yararlanan temel gıda maddeleri, akaryakıt ve hammadde ile yatırım mallarının bu uygulamadan muaf olacağının hükme bağlandığı ancak, bu ürünlere dair bir listenin henüz bulunmadığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

PAYLAŞ