Maske İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği üzere, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) çerçevesinde, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (̈kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler) gözlük (̈koruyucu gözlükler) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne istinaden piyasaya sunulan “tıbbi/cerrahi maske" ve "tıbbi steril/non-steril eldiven” ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlanmıştır.

 

Bu meyanda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda Çek Cumhuriyeti'nde yerleşik Soul Trading S.R.O. adlı firmanın temsilcisinden alınan başvurularda, ihracatçı firmalardan temin edilen cerrahi maske ile FFP2 tipi maskenin ilgili standartlara uygun olmadığından bahisle söz konusu firmalara cezai ve idari yaptırım uygulanması talep edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu alıcı firma sorununun, Ticaret Bakanlığı tarafından Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği uygulamaları kapsamında değerlendirilmesini teminen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne; İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ'e istinaden verilen ön izin yetkisi ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesi amacıyla da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na intikal ettirildiği belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, ilgili İhracatçılar Birliği üyelerinin sevkiyatlarında ithalatçı ülke standartlarına ve sözleşme yükümlülüklerine azami ölçüde riayet etmeleri Türk malı imajının dış pazarlarda korunması ve geliştirilmesi bakımından büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ