Mücbir Sebep - Ek Süre Onayı

Sayın Üyemiz,

TİM'den Ticaret Bakanlığı'na atıfla alınan bir yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınının bugüne kadar yüzbinlerce insanda görüldüğü ve salgın sebebiyle binlerce insanın hayatını kaybettiğinin bilinmekte olduğu ve yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği; Dünya Sağlık Örgütü'nce de küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilen mezkur hastalık nedeniyle hastalıktan etkilenen ülkeler ve ülkemiz tarafından sınır kapısından yapılan geçişler, uçuşlar ve seyahatlerin yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu, bu durumun ithalatçı ülkelerce konulan ithalat yasakları ile fiilen aynı sonucu doğurduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 25'inci ve 49'uncu maddelerinde, 18/05/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ 'in 17 ve 22'nci maddelerinde, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 12'nci maddesinde Bakanlığa verilen özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırma, mücbir sebep hallerine istinaden ek süre verme yetkisinin kullanılmasının zorunluluk haline geldiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 18 Mart 2020 tarihli ve 53330175 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile;

- Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 ve 49'uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi,

- Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat: 2017/4 sayılı Tebliğ'in 17 ve 22'nci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi,

- Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 25'inci ve 49'uncu maddeleri ile İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 11'inci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi,

- Bahse konu Onayın ise 31/12/2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması,

hususlarının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ