Rusya İkili Geçiş Belgeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Rusya Federasyonu tarafından ülkemize tahsis edilen ikili geçiş belgelerinin aylık dönemler halinde kullanıma açıldığı, ancak anılan belgelerin ayın ilk haftasında tükenerek, sonraki belge tahsislerinin takip eden ayın birinci gününde yapılmasının yaş meyve sebze ihracatımızı olumsuz yönde etkilediği, içinde bulunduğumuz yaz sezonunda yaş meyve sebze ürünlerinin soğutuculu taşıtlarla gönderilme zorunluluğu dikkate alınarak geçiş belgelerinin tamamının genel kullanıma açılması ve aylık belge tahsisi sayısının artırılması hususları Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na intikal ettirildiği bilgisi paylaşılmıştır.

Konuya ilişkin olarak adı geçen Bakanlıktan alınan cevabi yazıda, geçiş belgesi kotasının artırılması için Rusya makamları nezdindeki yoğun çalışmaların devam ettiği, ancak yıllık kota sayısının yetersiz olması sebebiyle belgelerin birer aylık dönemler halinde kullanıma açıldığı, diğer taraftan, 2018 yılı geçiş belgelerinin, yaş meyve sebze ihracatının arttığı dönemlerde olmak üzere peyderpey genel kullanıma açılması nedeniyle kısa sürede tükendiği ve yılın son çeyreğinde sadece Ubak İzin Belgesine sahip olan firmaların taşımalarına devam edebildiği, dolayısıyla da taşımaların  aksamamasını teminen belge dağıtımında uygulanan kuralın mevcut haliyle devam etmesinin uygun olduğu ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

 

PAYLAŞ