Sayın Bakanımızın Bulgaristan Ziyareti

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Ticaret Bakanı Sn. Mehmet Muş'un, muhatap bakanlıklarla temaslarda bulunmak üzere, 21-25 Mart haftasında Bulgaristan'a bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir. Ziyaret kapsamında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sn. Asen Vasilev, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sn. Korneliya Ninova, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sn. Nikolay Sabev ve Gelişim ve Yenileşim Bakanı Sn. Daniel Lorer ile görüşmeler gerçekleştirilmesi için hazırlıklar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, hazırlanacak dosyada yer verilmek üzere, Sn. Bakanımızca yapılacak temaslarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile Bulgaristan'la ilişkilerimizde karşılaşılan sorunlara dair bilgilere ihtiytaç duyulmaktadır.

Söz konusu görüş ve değerlendirmelerin ekteki görüş bildirim formu kullanılarak 21 Mart 2022 Pazartesi günü saat 13:00'e kadar idmib@itkib.org.tr e-posta adresine iletilmesini rica ederiz.

Ek: Görüş Bildirim Formu

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ