Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Tayland

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektrörel Elektronik Sohbetler-Tayland:"Tayland:Gıda Ürünleri ve İlaç Sanayi" e-sohbet etkinliği  22 Mart 2022 Salı günü 10:00 - 11:30 saatleri arasında Tayland'ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve Ataşelerimiz ile gerçekleştirileceği, bahse konu programa Gıda Ürünleri sektörlerinde Tayland'ta iş yapmakta olan firmalarımızın temsilcileri ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı iletilmektedir.

Bu kapsamda, iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısının detaylarına ve kayıt linkine ekteki afişten ulaşabilirsiniz.

Ek:Tayland Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ