Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu Hk.

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi yeni dönem çalışmaları kapsamında 8 Mart 2018 tarihli Ticaretin Kolaylaştırılması Beş Yıllık Eylem Planının sadeleştirildiği, Şeffaflık, Gümrük ve Dış Ticaret ile Altyapı ve Lojistik Çalışma Gruplarının belirlendiği ve eylemlerin bu gruplar arasında paylaştırıldığı ifade edilmektedir. Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu'nun 12 Haziran 2019 tarihli toplantısında;

 

  • 01-02 Kasım 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Artırılması Çalıştayı” sonuç raporunda tespit edilen belgeler ve maliyetlerden kaldırılabilecek ve azaltılabilecek olanların tespitine,
  • Gümrük işlemlerinin 7/24 esasına göre gerçekleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolün uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerin iletilmesine karar verildiği bildirilmektedir.

 

Bilgileri ve EK-1 ve EK-2'de yer alan dış ticarete konu belgelerin incelenerek, bu belgelerin azaltılması veya kaldırılmasına ilişkin görüşleriniz ile EK-4'te yer alan protokole ilişkin görüşlerinizin 22 Ağustos 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar deri@itkib.org.tr  adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

İlgili ekler için tıklayınız.

(İhracat Belgeleri, İthalat Belgeleri, Dış Ticarette Belge Maliyetlerinin ve Formalitelerin Azaltılması Tablosu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Ülkeye Giriş ve Çıkış İşlemlerinde Görevli Personelin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Protokol)

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla

PAYLAŞ